Naši stručnjaci

Naši stručnjaci su kroz vodeće pozicije na kompleksnim strateškim projektima upravljali timovima stručnjaka sastavljenih od više desetaka ljudi raznih profila i struka.

Opće iskustvo stručnjaka:

 • priprema i provedba postupaka javne nabave za usluge i radove;
 • savjetovanje kod izrade projektne dokumentacije;
 • pregled projektne dokumentacije i davanje stručnog mišljenja;
 • provjera usklađenosti projektne dokumentacije sa zahtjevima iz ugovora i relevantnim zakonskim odredbama;
 • upravljanje projektima od ideje do primopredaje;
 • aktivno usmjeravanje izvršavanja ugovornih obveza svih sudionika na projektu;
 • vremensko i financijsko praćenje projekta;
 • upravljanje rizicima na projektu;
 • stručni i financijski nadzor;
 • veliko iskustvo u primjeni FIDIC ugovora;
 • članovi u rješavanju sporova i arbitraža;
 • zaštita na radu u fazi projektiranja i izvođenja radova;
 • savjetovanje i nadzor kod izvedbe konzervatorsko-restauratorskih radova u graditeljstvu;
 • savjetodavne usluge za investitore;
 • savjetodavne usluge za izvođače.
 • Sudska vještačenja i procjene vrijednosti nekretnina,
 • Investicijske studije

Naši stručnjaci su kompetentni za upravljanje svih faza u razvoju projekta.
Tvrtka AD CON d.o.o. je razvila uspješnu kooperaciju s tvrtkama različitih profila i struka (inženjeri elektrotehnike, strojarstva, geodezije i arhitekture) te je sposobna pružiti kompletnu uslugu na velikim, složenim projektima na područje cijele Republike Hrvatske. Dodatno ističemo da svi naši stručnjaci imaju višegodišnje iskustvo na projektima financiranim sredstvima Europske unije kao i međunarodnih financijskih institucija.

Damir STIPANOV

dipl.ing.građ., MBA
Datum i mjesto rođenja: 17.08.1977.g., Zadar
Godine radnog iskustva u graditeljstvu: 20 godina

DODATNO OBRAZOVANJE:

Ovlašteni inženjer građevinarstva, 2006.g.
Certified Project Manager IPMA Level C, HUUP, Zagreb, 2007.g.
Stalni sudski vještak za graditeljstvo, 2011.g.
Sveučilišni specijalist poslovnog upravljanja u graditeljstvu, MBA in construction, Sveučilišta u Zagrebu, 2015.g.
Voditelj projekta, 2016.g.
Certified Project Manager IPMA Level B, ˝Ovlašteni viši voditelj projekta˝,  2018.g.
Inženjer gradilišta, 2019.g.

Mr.sc. Matej ZUPČIĆ

dipl.ing.građ., MBA
Datum i mjesto rođenja: 20.04.1980.g., Zadar
Godine radnog iskustva u graditeljstvu: 19 godina

DODATNO OBRAZOVANJE:

Zagrebačko učilište, Specijalist zaštite okoliša, 2012.
Položeni stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu, 2012.g.
Koordinator zaštite na radu u fazi projektiranja i izvođenja radova, 2013.g.
Ovlašteni inženjer građevinarstva, 2016.g.
Voditelj projekta, 2019.g.
Inženjer gradilišta, 2019.g.
Konzervatorsko-restauratorski stručni ispit, zvanje konzervator građevinar,  2019.g.

Blaženka ŠPILJAR

mag.ing.aedif.
Datum i mjesto rođenja: 12.12.1986.g., Zagreb
Godine radnog iskustva u graditeljstvu: 13 godina

DODATNO OBRAZOVANJE:

Zagr ebačko učilište, Specijalist zaštite okoliša, 2012.
Položeni stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu, 2012.g.
Koordinator zaštite na radu u fazi projektiranja i izvođenja radova, 2013.g.
Ovlašteni inženjer građevinarstva, 2016.g.
Voditelj projekta, 2019.g.
Inženjer gradilišta, 2019.g.
Konzervatorsko-restauratorski stručni ispit, zvanje konzervator građevinar, 2019.g.

Tomislav JELAVIĆ

dipl.ing.građ.
Datum i mjesto rođenja: 29.05.1977.
Godine radnog iskustva u graditeljstvu: 18 godina

DODATNO OBRAZOVANJE:

Ovlašteni inženjer građevinarstva, 2007. g.
Odgovorna osoba za nadzor i ocjenjivanje građevinskih proizvoda, 2007.g. ovlaštenje izdano od strane Ministarstva graditeljstva
Voditelj projekta, 2018.g.
Certified Project Manager IPMA Level D, HUUP, Zagreb, 2018.g
Autor raznih znanstvenih i stručnih radova na međunarodnim skupovima i konferencijama, specijalist za konstrukcije i materijale.

Mate AUŽINA

mag.ing.aedif.
Datum i mjesto rođenja: 04.07.1989.
Godine radnog iskustva u graditeljstvu: 6 godina

DODATNO OBRAZOVANJE:

Ovlašteni inženjer građevinarstva, 2019.g.
Koordinator zaštite na radu u fazi projektiranja i izvođenja radova, 2020.g.
Executive MBA, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta – u tijeku