Naši stručnjaci

Naši stručnjaci su kroz vodeće pozicije na kompleksnim strateškim projektima upravljali timovima stručnjaka sastavljenih od više desetaka ljudi raznih profila i struka.

Opće iskustvo stručnjaka:

 • priprema i provedba postupaka javne nabave za usluge i radove;
 • savjetovanje kod izrade projektne dokumentacije;
 • pregled projektne dokumentacije i davanje stručnog mišljenja;
 • provjera usklađenosti projektne dokumentacije sa zahtjevima iz ugovora i relevantnim zakonskim odredbama;
 • upravljanje projektima od ideje do primopredaje;
 • aktivno usmjeravanje izvršavanja ugovornih obveza svih sudionika na projektu;
 • vremensko i financijsko praćenje projekta;
 • upravljanje rizicima na projektu;
 • stručni i financijski nadzor;
 • veliko iskustvo u primjeni FIDIC ugovora;
 • Članovi u vijećima za riješavanje sporova;
 • zaštita na radu u fazi projektiranja i izvođenja radova;
 • savjetovanje i nadzor kod izvedbe konzervatorsko-restauratorskih radova u graditeljstvu;
 • savjetodavne usluge za investitore;
 • savjetodavne usluge za izvođače;
 • Sudska vještačenja i procjene vrijednosti nekretnina;
 • Investicijske studije;

Naši stručnjaci su kompetentni za upravljanje svih faza u razvoju projekta.
Tvrtka AD CON d.o.o. je razvila uspješnu kooperaciju s tvrtkama različitih profila i struka (inženjeri elektrotehnike, strojarstva, geodezije i arhitekture) te je sposobna pružiti kompletnu uslugu na velikim, složenim projektima na područje cijele Republike Hrvatske. Dodatno ističemo da svi naši stručnjaci imaju višegodišnje iskustvo na projektima financiranim sredstvima Europske unije kao i međunarodnih financijskih institucija.

Damir STIPANOV

dipl.ing.građ., MBA
Datum i mjesto rođenja: 17.08.1977.g., Zadar
Godine radnog iskustva u graditeljstvu: 22 godina

DODATNO OBRAZOVANJE:

Sveučilišni specijalist poslovnog upravljanja u graditeljstvu, MBA in construction, Sveučilišta u Zagrebu, 2015.g.
Ovlašteni inženjer građevinarstva, 2006.g.
Stalni sudski vještak za graditeljstvo, 2011.g.
Voditelj projekta, 2016.g.
Inženjer gradilišta, 2019.g.
Certified Project Manager IPMA Level C, HUUP, Zagreb, 2007.g.
Certified Project Manager IPMA Level B, ˝Ovlašteni viši voditelj projekta˝, 2018.g.

Mr.sc. Matej ZUPČIĆ

dipl.ing.građ., MBA
Datum i mjesto rođenja: 20.04.1980.g., Zadar
Godine radnog iskustva u graditeljstvu: 21 godina

DODATNO OBRAZOVANJE:

Magistar tehničkih znanosti iz građevinarstva, grana nosive konstrukcije, Građevinski fakultet sveučilišta u Zagrebu, 2007.g.
Magistar interdisciplinarnog područja društvenih i tehničkih znanosti, grana Poslovno upravljanje , MBA in construction, Sveučilišta u Zagrebu, 2010.g.
Ovlašteni inženjer građevinarstva, 2006.g.
Voditelj projekta, 2016.g.
Certified Project Manager IPMA Level B, ˝Ovlašteni viši voditelj projekta˝, 2018.g.
Stalni sudski vještak za graditeljstvo, 2022.g.

Blaženka ŠPILJAR

mag.ing.aedif.
Datum i mjesto rođenja: 12.12.1986.g., Zagreb
Godine radnog iskustva u graditeljstvu: 15 godina

DODATNO OBRAZOVANJE:

Zagrebačko učilište, Specijalist zaštite okoliša, 2012.
Položeni stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu, 2012.g.
Koordinator zaštite na radu u fazi projektiranja i izvođenja radova, 2013.g.
Ovlašteni inženjer građevinarstva, 2016.g.
Voditelj projekta, 2019.g.
Inženjer gradilišta, 2019.g.
Konzervatorsko-restauratorski stručni ispit, zvanje konzervator građevinar, 2019.g.
Stalni sudski vještak za graditeljstvo, 2022.g.

Tomislav JELAVIĆ

dipl.ing.građ.
Datum i mjesto rođenja: 29.05.1977.
Godine radnog iskustva u graditeljstvu: 20 godina

DODATNO OBRAZOVANJE:

Ovlašteni inženjer građevinarstva, 2007. g.
Voditelj projekta, 2018.g.
Certified Project Manager IPMA Level D, HUUP, Zagreb, 2018.g.
Autor raznih znanstvenih i stručnih radova na međunarodnim skupovima i konferencijama, specijalist za konstrukcije i materijale.

Mate AUŽINA

mag.ing.aedif.
Datum i mjesto rođenja: 04.07.1989.
Godine radnog iskustva u graditeljstvu: 8 godina

DODATNO OBRAZOVANJE:

Ovlašteni inženjer građevinarstva, 2019.g.
Koordinator zaštite na radu u fazi projektiranja i izvođenja radova, 2020.g.
Executive MBA, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta – u tijeku

Šime Vokić

dipl.ing.stroj.
Datum i mjesto rođenja: 11.08.1974.
Godine radnog iskustva u graditeljstvu: 25 godina

DODATNO OBRAZOVANJE:

Stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva, 2008.
Stručni ispit, Koordinator I, 2015.
Međunarodni inženjer za zavarivanje (IWE/EWE)
– Specijalistička edukacija shodno IAB/EWF programu, 2017.
Međunarodni inspektor za zavarivanje -razina C (IWIP-C)
– Tečaj za inspektore zavarivanja shodno IAB/IIW programu, 2019
Specijalistička edukacija iz protueksplozijske zaštite – Program 1 i Program 2, 2013.
Osposobljavanje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – Modul 1, 2013
IPMA certifikat razine D „Certificirani suradnik u upravljanju projektima“, 2018

Luka Buzov

mag.ing.aedif
Datum i mjesto rođenja: 20.05.1990.
Godine radnog iskustva u graditeljstvu: 5 godina

DODATNO OBRAZOVANJE:

Ovlašteni inženjer građevinarstva, 2022.g.