Sudska vještačenja u graditeljstvu

Usluge koje su pružane u proteklom periodu, a povezane sa uslugama građevinskih vještačenja i procjenom vrijednosti nekretnina:

 1. Procjene vrijednosti nekretnina (uključivo i nekretnina pod zaštitom Ministarstva kulture i medija RH)
 2. Stručno vještačenje opravdanosti razloga za kašnjenje u izvođenju radova izvršenih temeljem Ugovora o radovima sklopljenog između SAFU kao Naručitelja i društva Strabag AG kao izvođača radova – stručna analiza i izrada pisanog nalaza i mišljenja
 3. Analiza opravdanosti ponuđenih cijena za izgradnju magistralnog plinovoda Omišalj-Zlobin DN 800/100
 4. Diobe
 5. Potpuna i nepotpuna izvlaštenja, pravo služnosti
 6. Građevinska vještačenja
 7. Pravo građenja
 8. Analize opravdanosti ponuđenih cijena
 9. Investicijske studije

Referentna lista klijenata:

 1. LNG d.o.o., Zagreb, potpuno i nepotpuno izvlaštenje – 245 elaborata za 4,2 km plinovoda, vodovod i elektro priključak
 2. SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EU (SAFU) – vještačenje spora između Izvođača i Naručitelja
 3. Općinski sud u Zadru – višebrojna građevinska vještačenja konstantno od 2011-te (vještačenja svih vrsta – diobe, sporovi…)
 4. Županijski sud u Zadru – višebrojna građevinska vještačenja konstantno od 2011-te (vještačenja svih vrsta – diobe, sporovi…)
 5. Plinacro d.o.o., Zagreb (više vještačenja);
 6. Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb (procijene vrijednosti imovine)
 7. Ministarstvo pravosuđa, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo, Sektor za propise izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu i upravni nadzor (potpuno i nepotpuno izvlaštenje preko 150 elaborata za izgradnju vodovodne mreže)
 8. Ured državne uprave za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (potpuno i nepotpuno izvlaštenje)
 9. Hrvatski restauratorski zavod (kulturna dobra)
 10. OTP banka d.d. Hrvatska (procijene vrijednosti – više stotina)
 11. Privatni investitori