Projekti

Stručni nadzor i Koordinator zaštite na radu

PRUŽANJE SAVJETNIČKIH USLUGA stručnog nadzora građenja nad radovima adaptacije VII. kata i povećanja energetske učinkovitosti zgrade općinskog građanskog suda u zagrebu – faza I

INVESTITOR: Republika Hrvatska, Ministarstvo Pravosuđa i Uprave

Kompletan stručni nadzor i FIDIC Inženjer

USLUGA NADZORA nad izvođenjem radova i ugradnjom opreme prve faze projekta podzemno skladište plina Grubišno polje

INVESTITOR: Podzemno skladište plina d.o.o

FIDIC Inženjer (Voditelj tima Inženjera) Glavni nadzorni inženjer

USLUGA NADZORA nad nastavkom i dovršetkom radova na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka

INVESTITOR: VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Kompletan stručni nadzor nad građenjem

USLUGA STRUČNOG NADZORA na izgradnji tunela i kanala Bakovac – Lika (4. ETAPA HES KOSINJ)

INVESTITOR: HEP d.d.

FIDIC Inženjer (Voditelj tima) Glavni nadzorni inženjer

USLUGA NADZORA nad provedbom projekta “integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – aglomeracije Trilj i Otok”

INVESTITOR: VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

FIDIC Inženjer (Voditelj tima) Glavni nadzorni inženjer Administrator

USLUGA NADZORA nad provedbom projekta “poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj”

INVESTITOR: VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

USLUGA STRUČNOG NADZORA

USLUGA STRUČNGO NADZORA nad izgradnjom za rekonstrukciju MRS Daruvar

INVESTITOR: Plinacro d.o.o. Zagreb

USLUGA STRUČNOG NADZORA

USLUGA STRUČNOG NADZORA Rekonstrukcije plinovoda Ivanić Grad – Kutina DN500/50

INVESTITOR: Plinacro d.o.o. Zagreb

USLUGA STRUČNOG NADZORA

USLUGA STRUČNOG NADZORA nad dogradnjom pješačko-biciklističke staze uz državnu cestu oznake DC8 – Solaris

INVESTITOR: HRVATSKE CESTE d.o.o.

USLUGA STRUČNOG NADZORA

USLUGA STRUČNOG NADZORA Nad radovima na kolniku i izgradnji nogostupa u Pirovcu te igradnja kolnika u Ljubostinjama

INVESTITOR: Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije

FIDIC Inženjer (Voditelj tima), Glavni nadzorni inženjer

USLUGA STRUČNOG NADZORA sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik

INVESTITOR: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ŠIBENIK

FIDIC Inženjer (Voditelj tima), Glavni nadzorni inženjer

USLUGA STRUČNOG NADZORA Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica

INVESTITOR: VIRKOM d.o.o. VIROVITICA

FIDIC Inženjer (Voditelj tima), Glavni nadzorni inženjer, Nadzorni inženjer za građevinsko - obrtničke radove, Koordinator ZNR u fazi izvođenja radova

USLUGA STRUČNOG NADZORA nad izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje

INVESTITOR: EKO d.o.o., Zadar

FIDIC Inženjer (Voditelj tima), Glavni nadzorni inženjer, Nadzorni inženjer za građevinsko - obrtničke radove, Koordinator ZNR u fazi izvođenja radova

USLUGA STRUČNOG NADZORA nad rekonstrukcijom objekta Providurove palače u Zadru

INVESTITOR: Grad Zadar, Zadar

Glavni nadzorni inženjer, Koordinator ZNR u fazi izvođenja radova

USLUGA STRUČNOG NADZORA nad radovima i opremanjem Bedema zadarskih pobuna

INVESTITOR: Grad Zadar, Zadar

Glavni nadzorni inženjer, Nadzorni inženjer za građevinske radove

USLUGE STRUČNOG NADZORA u period za otklanjanje nedostataka nad radovima izgradnje Palače Moise

INVESTITOR: SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje)

Ključni stručnjak – FIDIC Inženjer (Voditelj tima)

USLUGE STRUČNOG NADZORA u period za otklanjanje nedostataka nad radovima izgradnje Kontejnerskog terminala Zagrebačka obala

INVESTITOR: Lučka Uprava Rijeka, Rijeka

Ključni stručnjak – FIDIC Inženjer (Voditelj tima)

Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata

INVESTITOR: Luka Rijeka, Rijeka

Ključni stručnjak – FIDIC Inženjer (Voditelj tima) Glavni nadzorni Inženjer

USLUGE STRUČNOG NADZORA nad izvođenjem radova na projektu „Rekonstrukcija prometnih površina i kolosijeka na području teretne luke – Bazen Rijeka

INVESTITOR: Luka Rijeka, Rijeka

Ključni stručnjak – FIDIC Inženjer (Voditelj tima)

USLUGA STRUČNOG NADZORA nad izvođenjem radova na projektu „Produbljenje južnog veza kontejnerskog terminala „Brajdica 1“ u luci Rijeka“

INVESTITOR: Lučka Uprava Rijeka, Rijeka

FIDIC Inženjer (Voditelj tima), Glavni nadzorni inženjer, Građevinski nadzorni inženjer

USLUGA STRUČNOG NADZORA Izgradnja privatnog LNG terminala na otoku Krku

INVESTITOR: LNG HRVATSKA d.o.o.

Voditelj Projekta

USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM Izgradnje novog gradskog groblja grada Zadra

INVESTITOR: GRAD ZADAR

Voditelj Projekta , FIDIC Inženjer (Voditelj tima)

USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM I FIDIC INŽENJERA – Radovi na dovršenju i dogradnji Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama „Mocire“

INVESTITOR: Grad Zadar, Zadar

Voditelj Projekta

USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora

INVESTITOR: INOVATIVNI ZADAR d.o.o.

Voditelj Projekta

USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM – Rekonstrukcija Centra za mlade i izrada novog urbanističkog rješenja prostora bivše vojarne u Ulici Stjepana Radića u Zadru

INVESTITOR: GRAD ZADAR

Voditelj Projekta

USLUGA STRUČNOG NADZORA – Projekt izgradnje građevine A11 u naselju Podbrežje

INVESTITOR: ZAGREBAČKA STANOGRADNJA d.o.o., Zagreb, Jankomir 25

Voditelj Projekta

Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar – poluotok

INVESTITOR: Lučka Uprava Zadar, Zadar